Scholen zijn verplicht om kinderopvang te bieden buiten de lestijden. Wij hebben gekozen voor een professionele invulling door de Stichting Kinderopvang Haren van 7.30 uur tot 18.30 uur.

 

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden opgevangen bij BSO De Heksenketel in een lokaal in onze school.

 

Vanaf groep 5 worden de kinderen opgevangen bij BSO Op Stelten gehuisvest in een apart deel van de kantine van VV Haren aan de Scharlakenlaan en een een lokaal in onze school.

 

Voor meer informatie over de TSO en de BSO kunt u kijken op de website van de Stichting Kinderopvang Haren: KINDEROPVANGHAREN.NL